Մայրենի

Սեպտեմբերի 17

Գործնական աշխատանք

1.Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

այժմեական, անէական, անպատեհ, անվրեպ, դողէրոցք, ելևէջ, երբևե, երբևիցէ, էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, մանրե, վայրեջք, տիէզերք, ամանօրյա, ամենորյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմօրեն, նախորոք, ակընդետ, ակընթարթ, անակընկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր, որոտընդոստ, սրընթաց, ունկընդիր:

2.Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երգ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավագ, կողպք, գոգ, երբ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որդ, որթ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարդ, թխվածք, բարձր, խցկել, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

3.Գրի՛ր շարադրություն «Ձայնավորներն ու բաղաձայնները» թեմայով:

Հայոց տառերի ձայնավորներն են ա, ի, ու, օ(ո), ե(է), ը: Նրաանք շատ լավ ձայն ունեն նրանք քիչ են բայց շատ լավ ձայն ունեն: Իսկ բաղաձայները շատ են բայց շատ վատ են երգում և դա ոչոքին դուր չի գալիս:

Advertisements

Մայրենի

Լեզվի հնչյունները

Նախադասությունը կազմված է բառերից, իսկ բառերը՝ հնչյուններից: Հնչյունները արտասանվում և լսվում են. Նրանք բառեր կազմող անբաժանելի ձայներ են:

  1. Հետևյալ հնչյուններից բառեր կազմեցեք:

Ձ, ն, յ, ու-ձյուն ր, գ, ի, ք-գիրգ ր, տ, ու, ց-ցուրտ մ, ր, յ, ա-մայր ու, ր, յ, ք-քույր ա, լ, ր լար    դ, ա, մ, ր-մարդ ր, ու, ջ-ջուր գ, կ, ի, ծ-գծիկ

Օրինակ՝ ձ, ն, յ, ու- ձյուն

  1. Հետևյալ հնչյուններից տարբեր դասավորություններով կազմեք տարբեր բառեր (կարելի է նաև մեկ հնչյունը երկու անգամ գործածել):

Մ, ա, ր, դ-մարդ ա, կ, խ-խակ/ ն, շ, ու-շուն հ, մ, ա-համ ա, ս,  թ-թաս ռ, տ, ա-տառ

Օրինակ՝ ռ, տ, ա- տառ, առատ

3.Կազմի՛ր նոր բառեր` բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն:

Կակաչ, կաթ, խիտ, ծոծրակ, վարկ, հաց, կակաչ, ծածկ:

4.Տրված բառերի մեջ նոր հնչյուն ավելացնելով կազմի՛ր նորբառեր` արագավազ, այլախոհ, կլորագլուխ, ախտաբան, թոռնիկ, շատախոս, շունձուկ, արոտավայր,քաղծրանուշ, ամուր, լրաբեր, ուլիկ, ածուխ, ինքնիրեն, աղակալել:

  1. Շուշանիկ բառի հնչյուններով կազմի՛ր նոր բառեր:

Անուշ, շուն, ուշ, նուշ, աշուն:

6.Սուր բառի առաջին հնչյունը փոխելով` ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ` հուր, մուր, սուր, լուր, տուր:

Մաթեմատիկա

Ի՞նչ է թվերի դասը:

Միավորները, տասնավորներն ու հարյուրավորները կազմոմ են թվերի  դասը

Քանի՞ կարգ կարող է պարունակել դասը:

4

Դասը կարո՞ղ է պարունակել ընդհամենը 2 կարգ:

ոչ չի կարող

Որո՞նք են թվերի առաջին հինգ դասերը:

 

Կատարել նաև 93 համարի բ,դ,ե: 94 բ:  96, 97:

առաչադրանք.1

ա/1003.000.000

բ/1700.000.000

գ/70.325.000

առաչադրանք.2

302.000.35000

7300.000.000

1000200000

65005693000

առաչադրանք.3

384.0002

առաչադրանք.4

149.600000

Մայրենի

  1. Քո կարծիքով ո՞րն է այս պատմության ամենազվարճալի հատվածը:

Նկարը տեսնելուն պես Թեշումայը մի աղեկտուր ճիչ արձակեց ու հարձակվեց օտարականի վրա: Մյուս կանայք անմիջապես գետին գլորեցին նրան և շարքով, վեցը միասին նստոտեցին վրան:

2.Համացանցից, այլ աղբյուրներից գտի՛ր և հանի՛ր տեղեկություններ նամակի մասին. Ինչ ասել է նամակ, նամակների տեսակները, կառուցվածքը և այլն:

Մեկ կամ երկու թերթից կազմված անձնական կամ պաշտոնական բնույթ կրող գրավոր ուղերձ։ Սովորաբար նամակը հասցեատիրոջն է հասնում փոստային ծառայության միջոցով։

Նամակագրությունների քանակը ժամանակակից հեռահաղորդակցման միջոցների (հեռախոս, ֆաքս, էլ. փոստ) հայտնագործությունից հետո զգալիորեն նվազել է։

 

Անգլերեն

Պատասխանեք հարցերին

  • What season do you like? /Տարվա ո՞ր եղանակն ես սիրում։
  • I like winther.
  • What clothes do you wear in summer, in spring, in autumn and in winter?  Ին՞չ հագուստ եք հագնում ամռանը, գարնանը, աշնանը և ձմռանը։/
  • In summer i  wear T-shirts, stort shoes and chicory. In autumn i weat shirts  stort shoes. In spring i wear T-shirts, jins, stort shoes. In winter i wear jecit, jins, bluz.
  • What do you do in summer and in autumn?  /Ին՞չ եք անում ամռանը և աշնանը՞/
  • In summer i am spending my sammer halideys and in autumn i go to school.